ی ی ی ی ی ی یی یی ی

 

یییی یی ی ی ی یʡ ی ی یی ی ǘی ƍ ی ی یی یی یییی ی ی یی ی یی ی یی сیی ییی یی یی. ی یی یی ی ی یی ی ی یی یی ی ی ی ی ی یʍی یэی ی ی ی ی یی. ی یэی ی ی ی یэی ی ی ی ی Ǎیی یی. یی یԘ ییی یэی ی ی ی یی یی یی ی Ϙ ی ی ییی ی ی ǎیی ی ƍی ی. Ϙ یی ی ییی یی ی:

".. . ی ی ی ی ی сی یی ی ʡ ی ǐ ǘی ی Ґی ѡ ی Ԑی ѐی Ԑ ǘ ی ʡ ی ی ʘ ʘ ی Ԙјی ѐ ی ρ ی یϡ ! ی یϡ ǘ ی ю ی ی ی ی ی ύ ی ی ی "(1).

ی ǎ ی ییی یی یی . ی ی ی ی یی ی " ی" یی یی یی ی ی. ی یی ی ی ی ی یی "ρ ی " ی ی یی. 㘡 ی یی ی ی ی ی ǡ ی یی ی ی یی یی ی یی ی ی یی ی ʐ یی. ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی یی یјی یی ی ی یی ی ی یی. ییی ی یј ییی یی ی ی یی "ی ی" ی ی ی. یی یی ی ی ی ییی ی "ی ی" یی ی ی یی ی ی ǘی ی ییی ی ی یی یی ی ییی ی ی ی ی یی ی ی. Ϙ یی:

"...  ی ی ʡ 坘 ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ϡ ی ی юی ی یϡ ی ǘ ی ی ی ј ."(1).

یی Ϙ ی ییی ی یی Ę ی. ی یی یی ی ی ی یی (ی یی) " ی ی ǡ یی" ی یی ی ی یی ییی ی یی . 㘡 یی یʍی ی یی ی ییی ی یی ی ی یی ی یی یی ییی ј ̘ . یییی یی ƍی یی ی یی. ƍی یییی ی یی ǘی "یی یی ( ی ی ی)" ییی ی یی یی ی یی ی ی ی ی. ی ƍی ییی ی یی ی ی ی ی ییǘی ییی یی یی یی ی ی یی یی یی یی ی ی ی ј (2) یƎی یʍیی یی ѡ یی ییی ی یј یی یی ی ی ƍی ی ی یی ی ی یی. ی ی ی یی Ԙیی یی یǁی یی ލی ی ی یی یی ییی ی یییی ی یی یی یی یی یی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ƍی یی ی ی ی یی. Ϙ ی یی ی ی یی یی "ی یی ی" ی ی یی:

"... ی Ԑ ی "ی" ی  ǐ ی ی ʡ ی ی ی ی "ی" Ԙ ی : ѐ ! ی ǐ ی ی ی ی ی ی ρی Ϙ ."(1).

یی Ϙ ی یی ǁیی ی . ییی یی ییی ی ی یی ییی ی یی (3). ی یی یی ی ییی ی јی یޡ یی ی "ی јی" "ی یی ͘ی"  јی ی ј یی ј ̘ ی . ی یی یی یی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ǁی ǁ یی. ی ی ی ǘی ǘیی ԍیی ی یییی ی ی ی ی ی ی " ی یی ی " یی یی . یییی یی ی ی ϐ ی ی یی - ی ǘییی یǘی ی ی ی ی ییی یی ǘییی ی یی (ی ی یی ) یییی ی ی ی ی یی. ǘییی ی ی یی یییی ی ǡ ییی ی ی ی یی یی ییی ی یэ ی یی یی یی ی ی ی یی. Ϙ یی:

"... ی ی ۝ی ی  یϡ ی " ی " ј ǎ ی "(1).

یی ̘ یی. ی ییی (یی) ی ی ییی ییی یی " " ییی ѐی ی. ی ی یی ی ј ی ی ییی یی یی. ی ی یی یی:

"ی ی ی---- ی"

Ϙ یی ی یی ی یی یی ی ی ی ی ی ی "ی ی"ی ی یی ی јی ی ی یی ی ی. ی Ϙ ی ی یی یی ی یی ی ی ی یییی ی ی یی ی ی یی . ی ی ј یی ییی ی ی (یی ) یی یی ییی ی ی یی ی 昡 ی:

" ی ϡ ѐ

ی Ґ ʡ

ی ی

Ȑ ԝ ی  

ی ݘ . "(4).

یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی یی ی ی ی یی . یی ی یی یی ی ی ی یی یی یی ی. јی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی (5). ی ی ی یی ی ی ی ی یʐ یی یی یی. Ϙ یی:

"...    ی Ȑ "ǘ " یϡ ی ѐ یϡ ی Ԑ یϡ ی ی ی Ȑ ی ی ʝی ی ی ǘ јȐ ی ی Ȑ ی ݘ ی ю "(1).

ʘی ǎ ییی ی یی یی ی ی یی یی ییی ی یی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی یی ی Ǎیی ی . ی یی ی ی ݘ ی ی ی ی ی یی ی ی یʍیییی ی یی ی ی ی یی ی ی یʍییی یییی ی ییی ی ییی ی ی ی یی ی ( ی) ی یی ی ی یی. " ی" یی یی ی ی ی یی یی ѐی ی . 㘡 ی ی ی یی ی ی یی ی ǘی ǘی ی یی ییی Ԙیی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی یی یی ییی ی یی јی ی ی یی. Ϙ ی یی ی یی ی ی ی یی ی ی یی:

"... ی ی ی Ә ی ی ی یϡ ϐ "(1).

یییی یی یی یی یی ییی یی ی ی ی (Ӎ یی ی ی : یǡ ԡ ȍ ی یی ی : ˜ύǡ ی ی ی ی) ی ی یی ییی یی ی ی ی () ی ǡ ی یی ییی ی % 70- 75 ی. 㘡 Ӎی یی ی ی ی یی یی یی ی یی ی. ی ییی ی Ӎ " ی" ƍی یی . ی ی یی یی ی یی ی ییی ی یی یی ی ی ی ییی ی یی () یی ی ی یی یی. ی یی ȍ ی ی ȍ ی ȍ ی ȍ ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یییی ی یی یی . 㘡 Ӎی ی ی % 70 75 یی ȍ ی ޡ Ӎ یی ییی یی ȍ ی ی ی یی ی. ی ی ی ی یی یی Ӎ ی ییی ییی یی. "" یی " ! ( : ǿ)" "" یی "Ȑ (ی یی )" "" یی "Ș (ی یی )" ی ی ی (6). Ϙ Ӎی ی ی ی ј یی:

"...  ǐ јی ی ی ǘ Ș Ԙ ی ѡ ی ی ی ی ! Ϙ ی ǁϐی ǘ ʐ ρ ی ی ی ی ی یӁϡ Ԑ ی ю ʿ"(1).

یییی یی یѡ ی ی ی ی یی ی ی ی . . ی یی ( ) یی یی ی "" "ی" ȍ ی ی یی. ی یی ی ی ی یی ی ( : Ӎ) یی یی. ی Ӎی یی ی ی " ǘ!!!" ی یی یی ی یԡ ی:

" ی ǘ ی.... ی ی ی ی ی ( ی 1 2 4 7 10) ی ѐی ی ی ی ʡ ی یی ( ی 1 2 4 7) یی ی ..... ی ی јی ی Ș یϡ ی ی ی ی ǘ ی "(7).

㘡 یی ѡ یی یی ی ی یی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ƍی ی ییی ی یی ی ی یی ی ی یی. یی یԘ ییی ی ی ј ی Ӎی ی ی ѐی ی:

ј: یییی یی ی

Ӎ: ی ی یϡ ی ی   ی:

ј: ی یی.

Ӎ: ʡ ی ی .

ی یی یی ј یی یی یی یی یی ی یی. () یی یی ی یی یی ی ی ی ی . ی یی یی ی ی ی ی ی ( ) ی ییی (ی ) یی. یی ی ی ی یییی ی ی یی ی یی ی یی ییی ی ی یی ی ی یی یی ی ی یی . یی ی یی ی یی ی ѐی (ی) ییی یی یی ژ ƍی یی یی یی (8). Ϙ یی:

"... یϡ Ԙ ǘی ی ύ ( ) ی ϐی () . Ԙی Ș  Ԙی ی ی Ԙی ӁϿ"(1).

یی یی ی " یی ی" ی ی (ی) ی ی ی یی یی یییی ی. یی ی ی ی ی یی ی ی ی ییی یی ی یی. ی ییی یی یییی ی یی یی یی ی یی ی ی یی. 㘡 ی ی Ґ یی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . Ϙ " یی ی" ی ییی یی یییی یی ی ی. ی ی ǎیی ƍی ی ی 昡 ی:

".. ۱. юی ی ی ی ی ی ی یϡ юی ی ...  ی ی ی ی ǡ ..."(1).

یییی یی ی ی یی ی یی ی ی ی یی یی ݘ ی ی یی. ǘی ǘیی ی ݘ ی یی یییی ی ی ی ی ی. ƍی 82 ی یی یی ݘ ی ی ی یی ییی ی یی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی. ی ی یی ی یی ی ی یی یی ی ی یی یی ی ی ی یی ی ی ی یی. Ϙ یی:

"... ۳. ρ ی ی ی ی ی. ی ϐ ی ی "јی" ʡ "" ی ی ю ǁӐی јȐ ی ی ی ی ی یϡ ی ی. Ԑ ԝی ی ی . ی ǘ " " " " " " ǁӐ . ی ی ǐ ی Ș ی ј Ԙ یی ی ی ی ȁϡ ѐ ی ϡ ی ی ȁϡ ی ρ ی ی ی یϿ"(1).

Ϙ ی ی ی ییی ی یی ǘی ǘیی ی یی ییی یی. ǘیی ی ی ی یی ی یی یی ی ی یی ی ی ی یی یی ی ی. ی ی یی ی یییی ی ی ی  јی یی یی ییی یی ی ی ی یی ی . یی یʍییی ی ی ƍ ی ی یی. ی یی ی یییی ی ی یی ی ی یی یی ی ییی ی یލی یی ی یی یی ییی ی یی ی ی ی یی. Ϙ یی:

".. ۴. ی ی Ԑ ی ی . ی ی ی-ی ی ѐی یϡ ی ǐ ј ی "ی-ی" Әی ی ǎی јی ی . ی Ә ی 坐 ρ ʝی ..."(1).

یی ی ی ییی یی 1385 یی یی یی ی یی ی یی јی یی یی یی ی ی یی یی یی. یʍیی ییی ی ی یی јیی ی ی ی ی یی ی ییی () ی ی. ј یی ی ییی ی یی ی ییی ј یی ییی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی "ی" یی јی ییی یӁیی ی یی ی ی "" ی ی ی ی ی ی یی یی ی یی یی. Ϙ یی ی یی:

"۵. .... ی-ی ρ ی ی " " " ی ی " ϡ ی ϐی "" ی ȡ ǐ ی " " "ی ی" ϡ ی ϡ ی ی ǘ ǘ ی ی  ǘ ی ی ϡ ی ی ی..."(1).

یی یی یی ǁی ی Ϙ ی. ی ی ییی ی یی ی ی "یی ی" ј ییی یی یی ییی ی "ی (ǘ ی)" یی ی.

 

ی:

 

 

1        Ϙ ی یی ی 11. ی ی :

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/13853/

2        1945 یی ی 2003 ی Ϙ "یی یی" یی یی ی" ی یی یی ی یییی. 1848 یی ی ǐ ی ییی " یی" ی یی یی ی ی . ی یǘی ی ی یی ی "یی یǘ Hey, Slovaci" ی ی. یǘ ی.

یی یی ی یی ی ی (ی ) یی. 2 یی ی یی ی ی ی. ی یی ی یی 2004 ی ی ی یی ی ی ی یی یی. ی یی ی ی (20.000 ) یی یی یی. ی ی یی Slovenci ییی Slovenščina ی.

3        ,Brenda Shaffar, THE FORMATION OF AZERBAIJANI COLLECTIVE IDENTITY IN IRAN, Nationalities Papers, Vol. 28, No. 3, 2000

4        сی ی ی   ی  http://www.azerses.org/775.htm

5        Languages of Iran

 http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=Iran

6        ԍییی یی ȍ ی ی ی یی . یی ی ی یی ی ی ی یی Ӎ ی ی . یی ی ی ی یییی ی یی ی یی یی ییی یی ی. یی ی ی ی ی یی ی ی.

7        ی ǘ ی 20-24.

8        یی ҡ ی ی ی ی ی ی ی ی:  http://www.yenises.org/?p=994

 

 

 

 

یی ҡ 13.08.2007

 

Ӎی