Videolar/ ویدئولار

💢شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی 1
💢 1-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəsi-Dr. Işıq Sönməz

https://www.youtube.com/watch?v=r1j_YACwZI4&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=2&t=474s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی 3
💢 3-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəsi-Dr. Işıq Sönməz

https://www.youtube.com/watch?v=9x_iS-ZOmz8&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=3

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی4
💢 4-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəsi-Dr. Işıq Sönməz

https://www.youtube.com/watch?v=yIc79mZuHHU&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=5&t=268s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی 5
💢 5-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəsi-Dr. Işıq Sönməz

https://www.youtube.com/watch?v=9-PXxz32RKM&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=6&t=0s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی6
💢6-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəsi-Dr. Işıq Sönməz

https://www.youtube.com/watch?v=WHiErhKqvoE&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=7&t=4s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی7
💢7-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəsi-Dr. Işıq Sönməz

https://www.youtube.com/watch?v=IsZTu8DLfug&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=8&t=73s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی8
💢8-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəsi-Dr. Işıq Sönməz

https://www.youtube.com/watch?v=FnJ15xzQdj8&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=9&t=184s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی9
💢8 9-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəsi-Dr. Işıq Sönməz

https://www.youtube.com/watch?v=6UuFQUTqcvo&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=10&t=0s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی10
💢8 10-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=rJe580fMEvs&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=11&t=0s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی11
💢8 11-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=a_GtjXF2Fko&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=12&t=0s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی12
💢8 12-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=5Kd-KRYQ4xI&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=13&t=0s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی13
💢8 13-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=JmXzWesf-bE&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=14&t=1726s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی14
💢8 14-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=1NEQkNatbw0&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=15&t=0s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی15
💢8 15-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=UPDEg043DbI&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=16&t=0s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی16
💢8 16-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=0Kkwu7vwNb8&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=17&t=0s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی17
💢8 17-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=ZUUYrJMzc7k&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=18&t=0s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی18
💢8 18-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=CFhxTXgUdxs&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=19&t=0s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی19
💢8 19-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=Oh8BwWTStuI&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=20&t=1640s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی20
💢8 20-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=vlz1o0uAEk4&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=21&t=0s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی21
💢8 21-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=4n_XjwcoMD8&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=22&t=0s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی22
💢822-Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=VtfMPRi7qsg&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=23&t=305s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی23
💢823 -Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=NxouoPoTecI&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=24&t=1s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی24
💢824 -Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=gNZmD1om3Tg&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=25&t=233s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی25
💢825 -Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=mNaSmHITJtY&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=26&t=0s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی26
💢826 -Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=Mm4Tt8qiHxE&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=27&t=0s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی27
💢827 -Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs

https://www.youtube.com/watch?v=hR0JWFlqtfQ&list=PL33el1eQWs3C3GDaMb69izSJCSI4Lq9NC&index=28&t=0s

شیعه لیک و ایرانلیلیق دئیه فارسلیق مفکوره سی28
💢828 -Şiəlik və İranlılıq Diyə Farslıq Məfkurəs