Dissertation

andere verfaßte Werke

Dil və ədəbiyat

Milli məsələ

Tarix

Tarix qonuları

İstemar

Rasistlik

Farsçı görüş

Toplum

Yanaşma

 Siyasi

  Videolar

?: isiqs@yahoo.de

 

Işıq Sönməz

 

"شاهنامه و آذربایجان" آدلی سجاد آیدنلو یازدیغی کتابا باخیش >>>

"معرفی شاهنامه ترکی"  آدلی مقاله یه باخیش >>>

 

Top